Flexibel ventilationskanal

 • JULI® Layflat Ventilation Ducting

  JULII®Layflat ventilationskanal

  JULI®layflat tunnelventilationskanal används ofta i underjorden med blåsande luft (positivt tryck) från tunneln utanför, vilket ger tillräckligt med frisk luft för tunnelprojektet för att garantera arbetarens säkerhet.

 • JULI® Spiral Ventilation Ducting

  JULI®Spiralventilationskanal

  JULI®spiralventilationskanal används ofta i över- och undertryck i underjorden, och den kan blåsa luft utifrån och frånluft inifrån.

 • JULI® Antistatic Ventilation Duct

  JULI®Antistatisk ventilationskanal

  Det produceras inga VOC under bearbetning eller användning, vilket gör det miljövänligt.

   

  JULI®antistatisk ventilationskanal används ofta under jord med höga koncentrationer av gas.Tygets antistatiska egenskaper kan förhindra statisk elektricitet från att ansamlas på tygets yta för att bilda gnistor och orsaka bränder.Ventilationskanalen kommer att ta med frisk luft utifrån och släppa ut grumlig luft och utspädande giftiga gaser från underjorden.

 • JULI® Flexible Oval Ventilation Duct

  JULI®Flexibel oval ventilationskanal

  JULI®oval ventilationskanal används för låg takhöjd eller små gruvgångar med höjdgräns.Den är gjord i en oval form för att minska utrymmesbehovet med 25 % för att tillåta att den stora utrustningen kan användas.

 • JULI® Accessories & Fittings

  JULI®Tillbehör & Beslag

  JULI®Tillbehör och beslag används i stor utsträckning i underjordiska gruvtunnlar för att ansluta överdrivna huvud- och grentunnlar, samt för att vända, reducera och byta, etc.

 • JULI® Explosion-Proof Water Barrier Bag

  JULI®Explosionssäker vattenbarriärpåse

  JULI®explosionssäker vattenbarriärpåse använder stötvågen under underjordisk sprängning för att bilda en vattenridå, som effektivt kan isolera spridningen av gas (brännbar gas) och koldammexplosioner.