Val av diameter på den lokala gruvventilationskanalen(2)

1. Bestämning av diametern på den ekonomiska gruvventilationskanalen

1.1 Inköpskostnad för gruvventilationskanal

När diametern på gruvventilationskanalen ökar ökar också de nödvändiga materialen, så inköpskostnaden för gruvventilationskanalen ökar också.Enligt den statistiska analysen av priset från tillverkaren av gruvventilationskanalen är priset på gruvventilationskanalen och diametern på gruvventilationskanalen i princip linjär enligt följande:

C1 = (a + bd) L( 1)

Var,C1– Inköpskostnad för gruvans ventilationskanal, CNY; a– Ökade kostnader för gruvventilationskanal per längdenhet, CNY/m;b– Grundkostnadskoefficient för enhetslängd och en viss diameter på gruvventilationskanalen.d– diameter på ventilationskanalen för gruvdrift, m;L– Längden på den inköpta ventilationskanalen för gruvdrift, m.

1.2 Ventilationskostnad för gruvventilationskanal

1.2.1 Analys av lokala ventilationsparametrar

Vindmotståndet i gruvventilationskanalen inkluderar friktionsvindmotståndetRfvav gruvventilationskanalen och det lokala vindmotståndetRev, där det lokala vindmotståndetRevinkluderar det gemensamma vindmotståndetRjo, armbågens vindmotståndRbeoch gruvventilationskanalen utlopp vindmotståndRou(intryckstyp) eller inloppsvindmotståndRin(extraktionstyp).

Det totala vindmotståndet för den intryckta gruvventilationskanalen är:

(2)

Det totala vindmotståndet för avgasgruvans ventilationskanal är:

(3)

Var:

Var:

L– gruvventilationskanalens längd, m.

d– gruvventilationskanalens diameter, m.

s– gruvventilationskanalens tvärsnittsarea, m2.

α– Friktionsmotståndskoefficient för gruvventilationskanal, N·s2/m4.Ojämnheten hos metallventilationskanalens innervägg är ungefär densamma, så denαvärdet är endast relaterat till diametern.Friktionsmotståndskoefficienterna för både flexibla ventilationskanaler och flexibla ventilationskanaler med stela ringar är relaterade till vindtrycket.

ξjo– den lokala motståndskoefficienten för gruvventilationskanalens skarv, dimensionslös.När det finnsnskarvar i gruvventilationskanalens hela längd beräknas ledernas totala lokala motståndskoefficient enl.jo.

 n– antalet skarvar i gruvventilationskanalen.

ξbs– Lokal motståndskoefficient vid vridningen av gruvventilationskanalen.

ξou– lokal motståndskoefficient vid utloppet av gruvventilationskanalen, taξou= 1.

ξin– lokal motståndskoefficient vid inloppet till gruvventilationskanalen,ξin= 0,1 när inloppet är helt rundat, ochξin= 0,5 – 0,6 när inloppet inte är avrundat i rät vinkel.

ρ– luftdensitet.

Vid lokal ventilation kan gruvventilationskanalens totala vindmotstånd uppskattas utifrån det totala friktionsvindmotståndet.Det antas allmänt att summan av det lokala vindmotståndet för skarven i gruvventilationskanalen, det lokala vindmotståndet för svängningen och vindmotståndet hos utloppet (intryckningstyp) eller inloppsvindmotståndet (utsugningstyp) av gruvventilationskanalen är cirka 20 % av gruvventilationskanalens totala friktionsvindmotstånd.Det totala vindmotståndet för gruvventilationen är:

(4)

Enligt litteraturen kan värdet på friktionsmotståndskoefficienten α för fläktkanalen betraktas som en konstant.Deαvärdet på metallventilationskanalen kan väljas enligt tabell 1;Deαvärde för JZK serie FRP ventilationskanal kan väljas enligt tabell 2;Friktionsmotståndskoefficienten för den flexibla ventilationskanalen och den flexibla ventilationskanalen med ett styvt skelett är relaterad till vindtrycket på väggen, friktionsmotståndskoefficientenαvärdet på den flexibla ventilationskanalen kan väljas enligt tabell 3.

Tabell 1 Friktionsmotståndskoefficient för ventilationskanal i metall

Kanaldiameter (mm) 200 300 400 500 600 800
α× 104/( N·s2·m-4 ) 49 44.1 39,2 34.3 29.4 24.5

 

Tabell 2 Friktionsmotståndskoefficient för JZK serie FRP centilationskanal

Kanaltyp JZK-800-42 JZK-800-50 JZK-700-36
α× 104/( N·s2·m-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Tabell 3 Friktionsmotståndskoefficienten för den flexibla ventilationskanalen

Kanaldiameter (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000
α× 104/N·s2·m-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Fortsättning följer…


Posttid: 2022-07-07