Val av diameter på den lokala gruvventilationskanalen(3)

(5)

Var,E– den energi som förbrukas av gruvventilationskanalen under ventilationen, W;h– gruvventilationskanalens motstånd, N/m2;Q – luftvolymen som passerar genom gruvventilationsfläkten, m3/s.

1.2.3 Min ventilationskanal ventilation elkostnad

Den årliga ventilationselavgiften för gruvventilationskanalen är:

(6)

Var:C2– Den årliga elkostnaden för ventilation för gruvventilationskanalen, CNY.E– den energi som förbrukas av gruvventilationsfläkten under ventilationen, W;T1– den dagliga ventilationstiden, h/d, (taT1= 24h/d);T2– den årliga ventilationstiden, d/a, (taT2= 330d/a);e– Effektpris för ventilationseffekt, CNY/kwh;η1– Överföringseffektivitet för motor, fläkt och annan utrustning.η2– effektiviteten hos fläktens driftpunkt.

Enligt formeln (5) ersätts de relevanta parametrarna i formeln (6), och den årliga ventilationselkostnaden för gruvventilationskanalen erhålls som:

(7)

1.3 Installations- och underhållskostnader för gruvventilationskanal

Installations- och underhållskostnaderna för gruvventilationskanalen inkluderar materialförbrukning och arbetarlöner vid installation och underhåll av gruvventilationskanalen.Om man antar att dess kostnad är proportionell mot inköpskostnaden för gruvventilationskanalen, är den årliga installations- och underhållskostnaden för gruvventilationskanalen:

C3= kC1= k(a + bd) L( 8)

Var,C3– Den årliga installations- och underhållskostnaden för gruvventilationskanalen, CNY.k– Kostnadsfaktorn för installation och underhåll av gruvventilationskanalen.

1.4 Beräkningsformel för ekonomisk gruvventilationskanaldiameter

Den totala kostnaden för gruvventilationskanalens förbrukning inkluderar: summan av inköpskostnaden för gruvventilationskanalen, elkostnaden för gruvventilationskanalen vid ventilation samt installations- och underhållskostnaden för gruvventilationskanalen.

(9)

Tar avsnittetdav gruvventilationskanalen som en variabel är maximeringen av detta funktionella uttryck:

(10)

Låtaf1(d)= 0, alltså

(11)

Ekvation (11) är beräkningsformeln för gruvventilationskanalen med ekonomisk diameter för lokal ventilation.

Fortsättning följer…


Posttid: 2022-07-07