Val av diameter på den lokala gruvventilationskanalen(4)

2. Ansökan
2.1 Faktiskt fall
LuftvolymenQav utgrävningsytan på en gruva är 3m3/s, vindmotståndet för gruvventilationskanalen är 0,0045(N·s2)/m4, ventilationskraftspriseteär 0,8CNY/kwh;priset på min ventilationskanal med en diameter på 800 mm är 650 CNY/st, priset på min ventilationskanal med en diameter på 1000 mm är 850 CNY/st, så tab= 65 CNY/m;kostnadskoefficientenkav installation och underhåll av kanalen är 0,3;motorns transmissionseffektivitet är 0,95, och den lokala fläktens driftspunktseffektivitet är 80 %.Hitta den ekonomiska diametern på gruvventilationsfläkten.

Enligt formel (11) kan den ekonomiska diametern för gruvventilationskanalen beräknas som:

2.2 Min ventilationskanal med ekonomisk diameter för olika luftbehov

Enligt formel (11) och andra parametrar i det faktiska fallet, beräkna diametern på den ekonomiska minventilationskanalen med olika luftvolym.Se Tabell 4.

Tabell 4 Samband mellan olika luftvolymer som krävs för arbetsyta och diameter på ekonomisk ventilationskanal

Luftvolym som krävs för arbetsytan/( m3· s-1) 0,5 1 1.5 2 2.5 3 4 5
Ekonomisk kanaldiameter/mm 0,3627 0,5130 0,6283 0,7255 0,8111 0,8886 1,0261 1,1472

Av tabell 4 kan man dra slutsatsen att diametern på den ekonomiska ventilationskanalen i princip är större än den för den vanliga ventilationskanalen.Användningen av ventilationskanalen med ekonomisk diameter är fördelaktig för att öka arbetsytans luftvolym, minska energiförbrukningen och minska ventilationskostnaderna.

3. Slutsats

3.1 När gruvventilationskanalen används för lokal ventilation är ventilationskanalens diameter relaterad till inköpskostnaden för gruvventilationskanalen, elkostnaden för gruvventilationskanalen och installations- och underhållskostnaden för gruvventilationskanalen .Det finns en optimal ekonomisk gruvventilationskanaldiameter med lägsta totalkostnad.

3.2 När gruvventilationskanalen används för lokal ventilation, enligt den luftvolym som krävs av arbetsytan, används ventilationskanalen med ekonomisk diameter för att uppnå lägsta totalkostnad för lokal ventilation, och ventilationseffekten är god.

3.3 Om sektionen av vägbanan tillåter och inköpskostnaden för gruvventilationskanalen är låg, bör diametern på den ekonomiska ventilationskanalen väljas så mycket som möjligt för att uppnå syftet med stor luftvolym, litet motstånd och låg ventilationskostnad på arbetsansiktet.


Posttid: 2022-07-07